Kalendarium

5/10 10.00 - Höströjdagen
Vi tar gärna emot förslag på lämpliga röjningsinsatser per e-post: mark@nabbo.se
  

Aktuellt

Virkeshög/rishög upphör
Rishögen vid korsningen Infjärdsvägen och Österuddsvägen ska avvecklas.
Det har varit helt omöjligt att få flisningen att fungera. Kostnaderna och besväret motsvaras inte av de måttliga intäkter som erhålls.
Inget ris eller stock får i fortsättningen läggas på högen. Detta gäller med omedelbar verkan.
Medlemmarna rekommenderas att lämna sitt ris och stock på Görlatippen.
 
Kanoter, kajaker och jollar - BORT!
Dessa båtar skall tas bort från båtupptagningsplatsen i Hummelsviken vid bastun under vintersäsongen, enligt avtal med markägaren.
Vi arrenderar marken.
Kanoter, kajaker och jollar som ligger kvar, kommer att flyttas till parkeringen vid reningsverket i Hummelsviken. Eventuella lås kommer att klippas upp.

Hjärtstartare inom NSFs område
Två stycken hjärtstartare är uppsatta inom Nabbo/NSFs område.
Ett skåp monterat vid röda pumphuset mellan Infjärdsvägen nr. 30-32. Skyltar finns!
Det andra skåpet är monterat vid Hummelsviks badplats och är monterat på röda pumphuset för Hummelsviks nya avloppsanläggning. Skyltar finns.
Koden till de båda skåpen ser du i texten Hjärtstartare inom NSF under rubriken För medlemmar. Där finner du även bilder på skåpen samt tips på app för hjälp till användning av hjärtstartaren.
  

Intressant

( MARK ) 2024-07-07 20:34
 
( VÄG ) 2024-07-03 14:31
 
( ALLMÄNT ) 2024-06-19 21:06