Lat: N 59º 45' 30.30"
Long: E 19º 1' 18.09"
kontaktpersoner
loggaArbete i Infjärdensidan håller på att uppdateras....

sponsorer

ICA Gräddö
Gräddö Skärgårdshandel

Nabbo snickeri

Räfsnäs såg

Rådmansö El

Vill du ha din annons här? kontakta nsf@nabbo.se för information.

NSF händelser 2014

» Till samtliga fastighetsägare i Nabbo
Samfällighet

Trafikverket har under sommaren besiktigat
våra vägar som underlag för vårt statsbidrag
för vägskötsel. Vi har nu fått återkoppling
och det Trafikverket har synpunkter på är
röjning utefter vägkanterna på vissa ställen.
Nabbo Samfällighet kommer ombersörja röjning
under septemer månad där vägen gränsar
mot allmänningen. Samtliga fastighetsägare
ombedes under september månad röja från
vägkanten och 2 meter in mot den egna
tomtgränsen. Sker ingen röjning kan Nabbo
Samfällighet bli tvungna att ombesörja
röjningen på fastighetsägarens bekostnad.
Vid eventuella frågor kontakta vägansvarig:
Per Naeslund 0176 – 40024 eller
0734496681 
vag@nabbo.se

vägområde
(2014-08-31)

» Pysseldag den 24 maj kl 10-12.00. Samling vid badplatserna (vid boden) i Hummelsviken och bryggan vid Infjärden. Avslutas som vanligt med förfriskningar.

» Årsmöte den 10 maj kl. 10:00 i Rådmansö skola. Kallelsen finns på medlemssidan.

» Höströjningar är 6 september och 20 september. Kom gärna med förslag vart man behöver röja till mark@nabbo.se
eller lapp i brevlådan Minkvägen 3.

» Fastighetsägarna ombeds att synliggöra sina tomtmarkeringar (vanligtvis ett rör eller en fyrkantig sten)
(20140513).

» Annonsen i Norrtälje tidning gäller en tävling som NSF är nominerade till som alternativ Nr 1. Senast 25 maj. Till norrtälje tidning

» Hummelsviken ordnar årets midsommarfest den 20 juni och firas som vanligt på vår midsommaräng vid Infjärdsvägen.

» Informations och medlemsmatrikel för 2014 Kommer i era brevlådor på Nabbo som vanligt.

» E-postadresser till kontaktpersoner och styrelse finns på medlemssidorna

 

 

Vattning

 

 

 

 

Norrtälje kommun

rsk

Rådmansö Sportklubb.

Adobe reader
Ladda ner programmet utan kostnad för att läsa pdf filerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga händelser

» Tänk på kommunens eldningsregler. Se länken för mer information.

» Rådmansödagen sista lördagen i juni, plats Gräddö hamn.

» Anmäl om flytt eller ändringar! Använd blanketten som finns under menyn ovan och skicka till NSF kassör 

 

räknare
www.nabbo.se
Copyright © 2008-2014 Goweb