En liten historik om NSF

 

 
Nabbo Samfällighetsförening
 
Föreningen startade som en tomtägarförening 1964, en vägförening och en vattenförening.
En båtförening tillkom småningom.
 
Uppgiften för föreningarna var att driva och förvalta gemensamma tillgångar för medlemmarnas nytta och trevnad.
 
På 90-talet ombildades de olika föreningarna till en samfällighetsförening för att förenkla förvaltningen men uppdragen för de olika delarna består som de ursprungligen beskrevs.
 
Styrelsen väljs på årsmötet och den driver verksamheten enligt de beslut som tas på årsstämman. Styrelsen ska tillse att medlemmarna följer de stadgar som finns.