Kalendarium

30/709.30 - Styrelsemöte med sommarlunch
PLats: Kvarnudden
9/910.00 - Första röjningstillfället
Mera info kommer
23/9Andra röjningstillfället
Mera info kommer
  

Aktuellt

Kommunalt vatten till Nabbo
Nabbo samfällighet har fått förhandsbesked om att kommunen avser teckna avtal för kommunalt vatten till vårt VA projekt inom Nabbo med tidplan 18-24 månader.

Vår- och höströjdagar 2017
Efter flera års lyckade pysseldagar, så hälsar vi alla medlemmar i NSF välkomna till årets vår- och höströjdagar. 
NSF anlitar ungdomar (min. 16 år) inom samfälligheten för att utföra underhållsarbeten.
Anmäl snarast intresse till: mark@nabbo.se