Du måste logga in för att läsa innehållet i nyheterna.
 
  

Kalendarium

17/11 - Styrelsemöte
Focus på samordning och fördelning mellan NSF, VA1 o VA2.
Extra stämma - Mitten november - slutet november för presentation och beslut om kommunalt vatteninvestering.
 
9/2 - Budgetunderlag
.. skall vara inlämnat till PeO.
 
1/3 - Årsmötesmaterial
.. skall vara inkört i gemmensam portal. Deadline.
 
29/3 - Styrelsemöte
Slutlig genomgång inför årsmötet.
 
30/3 - Årsmötesmaterial
.. distribueras via mail och till några få med brev.
 
14/4 11.00-13.00 - ÅRSMÖTE 2020 (Prel.)
Plats Danderyd.
  

Aktuellt

GEMENSAMMA SAMFÄLLIGHETS RÖJNINGASDAGAR VÅR OCH HÖST
Vi tar gärna emot förslag på lämpliga röjnings-insatser per mark@nabbo.se.
NSF anlitar ungdomar (min 16 år) inom sam-fälligheten för att utföra underhållsarbeten. Anmäl snarast intresse till mark@nabbo.se
Vi ber och uppmanar fastighetsägare att deltaga för att vi skall få nödvändig röjning/städning genom-förd utan att behöva köpa in denna tjänst externt.
  

Senast nytt

( ALLMÄNT ) 2019-09-28 15:47
 
( VATTEN ) 2019-08-09 12:55
 
( BÅT ) 2019-05-24 17:59
 
( ALLMÄNT ) 2019-05-13 21:15
 
( MARK ) 2018-01-15 11:20
 
( VATTEN ) 2017-10-12 00:23