Kalendarium

22/5 11.00-13.00 - Årsmöte 2020/2021
Plats: Midsommarängen/Dansbanan Infjärden
(alt. Missionskyrkan i Gräddö om Corona tillåter). Reservdatum 15/5.
Fredrik kollar med Missionskyrkan om vi kan vara där.
Bokslut 2019 och 2020 måste tillsammans med budget 2021 klaras av likaså skall avgifterna för 2020 klubbas retroaktivt.
  

Aktuellt

Föreningen Nenningesund behöver din hjälp för att få projektet i hamn!
Vi på föreningen Nenningesund är nu på väg att utreda de sista bitarna för att sedan snarast möjlighet söka tillstånd att få öppna upp det historiska sundet på Rådmansö igen. Vi har goda förhoppningar att Norrtälje kommun kommer att bistå oss i det arbetet. Men vi behöver så mycket stöd vi kan få och har därför dragit igång en namninsamling på vår webbsida.  

Vi vore mycket tacksamma om du vill skriva på här, för att visa att du stöttar projektet, men också att sprida uppmaningen till alla medlemmar i er förening, eller kunder i ert företag, liksom grannar och vänner. Vi tror att det är många som delar vår vision. Se  videon och dela den gärna på Facebook. 
 
Skriv på vår namninsamling och sprid vår Facebookvideo tack.
Vänliga hälsningar 
Johan Bergendorff, sekreterare i föreningen Nenningesund på styrelsens uppdrag 
 

Röjdagar 2021
Under kommade året 2021, kommer vårröjdagen ske i mitten av maj och höströjdagen i mitten av september. Vi tar som vanligt gärna emot förslag på lämpliga röjningsinsatser per e-post: mark@nabbo.se
NSF anlitar ungdomar (min 16 år) inom samfälligheten för att utföra underhållsarbeten. Anmäl snarast intresse till: mark@nabbo.se
Vi ber fastighetsägare att deltaga för att vi skall få nödvändig röjning/städning genomförd utan att behöva köpa in denna tjänst externt . 
 
  

Senast nytt

( MARK ) 2020-08-20 21:07
 
( BÅT ) 2020-06-23 11:22
 
( ALLMÄNT ) 2020-06-08 10:15
 
( ALLMÄNT ) 2020-05-24 09:09
 
( VATTEN ) 2020-05-04 12:05
 
( ALLMÄNT ) 2019-12-28 18:58
 
( ALLMÄNT ) 2019-11-18 16:22
 
( VATTEN ) 2017-10-12 00:23